Keperluan Bagi Instrumen Urusniaga Tanah (Seksyen 206 KTN)

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :


i.menggunakan satu instrumen yang mematuhi kehendak seksyen 207 hingga 212.
ii.kecuali urusniaga-urusniaga lain yang melibatkan sewaan bebas daftaran (Sek.213(2) dan lien, yang boleh dicipta, ganti seperti disebut dalam sek. 281.
iii.tiada apa-apa peruntukan di bawah seksyen ini yang melibatkan operasi kontrak bagi mana-mana transaksi yang berkaitan dengan tanah berimilik atau apa-apa kepentingan di atasnya.


LIKE & FOLLOW FB : Kriss Merah Media
Dikuasakan oleh Blogger.