Tempoh mesyuarat Agung mengikut Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :

Tempoh Mesyuarat

a) Mesyuarat Agung Tahunan Pertama

JMB:

Dalam tempoh dua belas bulan selepas serahan milikan kosong.

Sumber: Seksyen 17 & 18 Akta 757.

MC:

Dalam tempoh satu bulan selepas 1/4 dari unit syer dipindah milik kepada pembeli.

Sumber: Seksyen 57 Akta 757

b) Mesyuarat Agung Tahunan

Sekali dalam setiap tahun dengan tidak  melebihi 15 bulan

Sumber: perenggan 10(2) Jadual ke-2 Akta 757

C) Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM)

Secepat mungkin tetapi tidak lewat daripada enam minggu selepas menerima rekuisisi bertulis atau arahan daripada COB. Namun, pengurusan boleh pada bila-bila masa yang difikirkan perlu memanggil EGM.

Sumber: Perenggan 11 Jadual Ke 2 Akta 757
Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.