Sistem Perakaunan - GFMAS

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
GFMAS adalah merujuk kepada Sistem Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kerajaan.
Sistem ini mula digunakan pada tahun 2006. Ia dibangunkan untuk memantapkan
proses pembayaran kerajaan dan mengakaunkan kutipan hasil kerajaan dengan cepat
dan cekap.

 Sistem ini merupakan sistem bersepadu yang berupaya memudahkan perancangan
kewangan, kawalan bajet dan perakaunan kerajaan.
 Menggabungkan semua fungsi perakaunan yang meliputi pembayaran, pembayaran,
penerimaan, pelaburan dan penyediaan Akaun Awam ke dalam satu platform bersepadu.
 Ciri‐ciri keupayaan GFMAS :
o Boleh berantar muka dengan sistem luar yang lain
o Fleksibel bagi perakaunan tunai dan akruan
o Catatan bajet yang lengkap
o Data masa sebenar
o Meningkatkan keselamatan
o Online-Single-Point -Entry
o Data MartDikuasakan oleh Blogger.