Misi Nasional (2006 - 2020)

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
 Misi Nasional diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-5, Tun Abdullah Ahmad
Badawi bagi memenuhi hasrat negara menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Misi
Nasional menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan pembangunan individu minda
kelas pertama (Modal Insan).

 Teras utama kepada Misi Nasional adalah :
o Teras 1 - Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi
o Teras 2 - Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk
minda kelas pertama.
o Teras 3 - Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan
secara membina dan produktif.
o Teras 4 - Meningkatkan tahap dan kemapanan kualiti hidup.
o Teras 5 - Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.