Lantikan & Kenaikan Pangkat Penjawat Awam

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
 Bagi mengambil penjawat awam, maklumat jawatan yang diiklankan haruslah jelas seperti
Nama, Taraf jawatan, Tangga Gaji, Kelayakan, Tarikh tutup dan Alamat.

 Setiap calon yang mendapat tawaran sebagai penjawat awam mestilah memperakukan taraf
kesihatan, tiada sebarang rekod jenayah, bukan seorang penagih dadah, tidak muflis dan
disertakan surat Aku Janji.

 Tarikh seorang penjawat awam dilantik adalah dikira pada tarikh seseorang itu melapor diri.

 Umur persaraan bagi penjawat awam terbahagi kepada dua iaitu bersara atas pilihan dan
bersara wajib.

 Bersara Pilihan :
o Seksyen 12, Akta Pencen 1980 (Akta 227), memperuntukkan kemudahan untuk
anggota perkhidmatan awam bersara secara pilihan (“optional retirement”)
sekiranya berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada tarikh persaraan yang
dipohon dan beliau mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira
tidak kurang daripada 10 tahun.

 Bersara Wajib :
o Lantikan sebelum atau pada 1.10.2001 – Umur persaraan wajib adalah 55
tahun.
o Lantikan pada atau selepas 1.10.2001 - umur persaraan wajib adalah 56 tahun.
o Lantikan pada atau selepas 1.07.2008 - Umur persaraan wajib adalah 58 tahun.

 Seorang penjawat awam boleh ditamatkan jawatan atas sebab-sebab berikut :
o Memalsukan apa-apa dokumen (i.e : Cuti sakit)
o Melakukan akuan sumpah palsu seperti menyembunyikan status kesihatan yang
sebenar.
o Tidak lulus atau gagal dalam tapisan keselamatan.
o Tidak disahkan dalam jawatan.Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.