Akaun Hasil Disatukan

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
 Hasil-hasil negara dan kerajaan adalah seperti berikut :

o Hasil Kerajaan Persekutuan
o Hasil Kerajaan Negeri
o Hasil Kerajaan Tempatan

Antara jenis-jenis hasil adalah :

o Cukai
 Hasil ini dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen. Ia
adalah satu bayaran wajib dikenakan ke atas urusniaga, pendapatan,
perbelanjaan dan kekayaan.

 Contohnya adalah seperti cukai pendapatan, cukai jualan dan duti kastam.

 Terbahagi kepada 2 iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai
langsung adalah seperti cukai pendapatan.

 Cukai tidak langsung dikenakan ke atas mana-mana pihak apabila
membeli/menggunakan sesuatu barangan/perkhidmatan. Contoh : Cukai
jualan dan cukai perkhidmatan.


o Hasil Bukan Cukai
 Hasil ini dikutip dari perkhidmatan yang disediakan untuk rakyat oleh
kerajaan. Contoh adalah seperti lesen, bayaran pendaftaran, permit dan
sewaan.

 Kadar bayaran yang dikenakan adalah berasaskan peruntukan akta-akta
mengenainya yang diluluskan oleh Parlimen.


o Terimaan Bukan Hasil
 Kutipan jenis ini bukan berdasarkan mana-mana kata atau perundangan.
 Kutipan ini lebih merupakan kutipan dari punca-punca seperti pulangan
balik perbelanjaan dan terimaan untuk perkhidmatan.
 Contohnya seperti Pulangan Balik Gaji Terlebih Bayar, Bayaran Balik
Panggilan Telefon Terlebih Bayar.

o Hasil Wilayah Persekutuan
 Ia adalah Hasil Kerajaan Wilayah Persekutuan
 Hasil dari Wilayah Persekutuan Kualan Lumpur, Wilayah Persekutuan
Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
 Contohnya Cukai Tanah, Duti Hiburan, Duti Import Petrol, Lesen, Permit
dan Jualan Tanah.

 Hasil Kerajaan Negeri - Hasil dari kedai tuak, hasil tanah, lombong dan hutan, hasil dari
lesen pendaftaran perniagaan, duti hiburan, bayaran mahkamah dan harta karun.

 Hasil Kerajaan Tempatan - Hasil jualan air, sewaan dari bangunan, denda dan rampasan,
cukai pintu dan cukai taksiran dan lesen perniagaan.

 Perbelanjaan negara meliputi hal-hal :

o Mengurus

 Perbelanjaan Mengurus terdiri daripada Perbelanjaan Tanggungan dan
Perbelanjaan Bekalan.

 Perbelanjaan Tanggungan adalah perbelanjaan yang dipertanggungkan
terus kepada KWD atau Undang-undang tertentu.

 Contohnya : Gaji YDPA, Khidmat Hutang Kerajaan, Pencen, Gaji Hakim
dan Pemberian kepada kerajaan negeri.

 Perbelanjaan Bekalan adalah perbelanjaan menguruskan aktiviti kerajaan
sama ada yang berterusan atau one-off dan diperuntukan mengikut

Maksud Bekalan tertentu dan perlu dibentangkan untuk kelulusan Parlimen
sebagai satu Akta Bekalan bagi satu tahun Belanjawan.

 Contoh : Emolumen Kakitangan Kerajaan, Sewaan Pejabat, Pembelian
Aset dan bahan bakar.

o Pembangunan

 Perbelanjaan Pembangunan merupakan Perbelanjaan Modal tidak
berulang dan bukan perbelanjaan penggunaan sebaliknya bersifat
pelaburan. Contoh : Pembinaan Jalan, Sekolah, Pejabat, Hospital dan
Klinik.
 Terdiri daripada Perbelanjaan Secara Langsung dan Perbelanjaan
Pinjaman.
 Perbelanjaan Secara Langsung ialah peruntukan disalurkan terus sebagai
perbelanjaan yang dipertanggungkan sepenuhnya oleh Kerajaan
Persekutuan.
 Perbelanjaan Pinjaman ialah Peruntukan yang dibiayai oleh Kerajaan
Persekutuan dan diberikan secara pinjaman yang perlu dibayar balik
dalam tempoh tertentu.
Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.