3 Fasa GTP – Updated Disember 2015 (Sumber Rasmi - PEMANDU)

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
FASA Pertama
Fasa pertama GTP yang bermula pada tahun 2010 hasil pengenalan Bidang Keberhasilan Utama
Negara dan Kementerian (NKRA dan MKRA). Sebagai pembukaan kepada keseluruhan GTP,
matlamat serta merta GTP adalah untuk menangkap penurunan dalam NKRA dan menyemai
benih ke atas perubahan pemikiran yang akan menjadi asas kepada program transformasi yang
seterusnya.

GTP 1.0 juga memainkan peranan penting dalam membantu Kerajaan mengukur keberkesanan
terhadap pendekatan yang disasarkan, dan membantu kami untuk lebih memahami bagaimana
cara terbaik untuk mencapai sasaran bagi keseluruhan GTP. Petunjuk Prestasi Utama Negara
(NKPI) boleh diukur daripada GTP 1.0, sasaran setiap NKRA, telah diperkenalkan untuk
membantu mengukur kejayaan setiap inisiatif itu dengan menyediakan piawaian sebenar dan
boleh diukur untuk menilai kejayaan bagi setiap fasa.

FASA Kedua
Hampir semua akaun, program perintis GTP 1.0 adalah satu kejayaan cemerlang berdasarkan
daripada hasilnya yang telah dilaporkan. GTP 2.0 yang secara rasminya bermula pada 2013,
menyasarkan untuk memperdalamkan dan meningkatkan inisiatif transformasi yang dimulakan
pada fasa pertama. GTP 2.0 akan meluaskan dan meningkatkan inisiatif-inisiatif dalam GTP 1.0
yang terbukti berkesan dan memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru yang akan meneruskan lagi
arus perubahan.

FASA Ketiga (Akhir)
Fasa terakhir GTP, yang akan dijalankan dari 2015 hingga 2020, akan memanfaatkan perubahan
yang dihasilkan oleh dua fasa sebelumnya untuk mewujudkan struktur pentadbiran inovatif
yang menjadi pusat kepada rakyat. Struktur ini akan menyokong aktiviti ekonomi lain yang akan
membawa Malaysia kepada status Negara maju.

Perubahan secara beransur-ansur dalam tumpuan GTP adalah penting untuk proses
tranformasi ini yang membenarkan setiap pihak berkepentingan untuk membina asas yang baik
bagi setiap langkah perjalanannya. Langkah-langkah ini juga dinilai serentak untuk memastikan
keberkesanan atau menukar strategi bagi menghadapi cabaran baru.Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.