Sebab mendapat waris

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
Sebab mendapat waris
Sebab-sebab mendapat waris ada tiga perkara:-
• Dengan sebab nikah
• Dengan sebab nasab (keluarga atau keturunan)
• Dengan sebab menjadi petuan hamba sahaya

Menurut mazhab Syafie selain daripada sebab-sebab
yang tiga ini terdapat pula perkara yang keempat
iaitu “Baitulmal”. Sekiranya seseorang itu mati tanpa
meninggalkan waris yang berhak menerima pusaka atau
ada waris, tetapi tidak habis hartanya diwarisi maka
harta si mati yang tidak ada waris itu atau baki hartanya
yang tidak habis oleh ahli waris tadi hendaklah diberikan
kepada Baitulmal, sebagai penjaga dan memegang amanah.
Baitulmal di Negara kita adalah di bawah jagaan dan tadbir
Majlis Agama Islam Negeri. Tegasnya setiap harta yang
tidak ada waris yang berhak menerima atau ada waris,
tetapi tidak habis harta itu diwarisi maka harta tersebut
mestilah dikembalikan ke Majlis Agama Islam Negeri iaitu
BAITULMAL.Dikuasakan oleh Blogger.