Pengurusan Kewangan Negara

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
 Pengurusan kewangan di negara kita melibatkan 3 proses utama iaitu :
o Belanjawan
o Pembiayaan
o Pengawalan

 Belanjawan - iaitu menyediakan pelan perbelanjaan yang cekap untuk mencapai sesuatu
matlamat dalam jangka masa yang tertentu.

 Pembiayaan - mengagihkan sumber kewangan bagi membiayai projek yang telah dirangka.

 Pengawalan - sebagai monitoring kewangan untuk projek yang dijalankan supaya mengikut
perancangan yang telah ditetapkan. Bertepatan dengan laporan kewangan dan audit.

 Kakitangan awam yang berkhidmat untuk menguruskan sumber kewangan kerajaan perlu
mematuhi 2 prinsip yang telah ditetapkan iaitu :

o Legaliti - iaitu mematuhi undang-undang, pekeliling, akta
o Akauntabiliti - kebertanggungjawaban ke atas tindakan yang dibuat.Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.