Kod Etika Hakim, 1994

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
 Seorang Hakim tidak boleh melakukan perkara berikut :

o Kurang cekap atau kurang berusaha serta membelakangi tugas-tugas kehakiman.

o Tidak jujur hingga mencemarkan nama badan kehakiman.

o Melengah-lengahkan kes tanpa sebarang alasan yang munasabah.

o Tidak mematuhi arahan statutori.

o Tidak hadir di mahkamah pada waktu pejabat tanpa alasan atau kebenaran daripada
Ketua Hakim Negara/Presiden Mahkamah Rayuan/Hakim Besar.

o Tidak mengisytiharkan secara bertulis segala harta miliknya kepada Ketua Hakim
Negara.Dikuasakan oleh Blogger.