Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
 Kementerian Hal Ehwal Luar mengendalikan hubungan luar Malaysia.
 Kementerian ini diketuai oleh seorang menteri dikenali sebagai Menteri Luar.
 Malaysia mengamalkan prinsip-prinsip asas yang menjadi teras kepada dasar luar Malaysia :

o Saling menghormati kedaulatan semua negara
o Menjalankan hubungan secara diplomasi
o Hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
o Menghormati kebebasan asasi, Mahkamah Antarabangsa dan PBB
o Penekanan hubungan serantau ASEAN
o Memelihara kepentingan dan keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat
o Mengamalkan prinsip hidup bersama

 Malaysia juga menyertai beberapa petubuhan serantau bagi mengeratkan hubungan sesama
negara dan untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Antaranya adalah :

o Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) - 1967
o Penjanjian Ekonomi Persahabatan Negara-negara Asia Tenggara
o Persatuan Asia Tenggara (ASA) - 1967
o Gagasan MAPHILINDO (Malaysia, Filipina, Indonesia) - 1963

Persatuan Asia Tenggara (ASA)

 ASA - Association of Southest Asia. Antara negara terlibat - Malaysia, Thailand, Filipina.
Pertubuhan ASA cenderung kepada kerjasama pembangunan bidang ekonomi dan sosial
supaya fahaman komunis dapat ditangkis di serantau ini.
 Filipina menarik diri daripada ASA kerana membantah Tanah Melayu memasukkan Sabah di
dalam Persekutuan Malaysia.

 Indonesia enggan menyertai ASA kerana membantah penubuhan Malaysia.

Pertubuhan MAPHILINDO

 Satu pertubuhan yang menyatukan ketiga-tiga negara iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia
ialah - MAPHILINDO

 Tujuan penubuhan MAPHILINDO adalah untuk :
o Mewujudkan perpaduan antara ketiga-tiga negara
o Kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan

 Negara lain kurang berminat untuk menyertai pertubuhan ini.

 Manakala perselisihan antara ketiga-tiga negara masih berlarutan.

Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)

 Selepas rundingan semula antara Malaysia, Filipina dan Indonesia bagi menyelesaikan
perselisihan, Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) ditubuhkan di Bangkok pada 8
Ogos 1967.
 5 buah negara menjadi pengasas kepada ASEAN iaitu :
o Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura
 ASEAN ditubuhkan melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh :
o Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein
o Adam Malik
o Thanat Khoman
o Narciso Ramos
o S. Rajaratnam
 5 negara telah menyertai ASEAN iaitu Brunei, Vietnam, Laos, Mynmar dan Kemboja.

Penglibatan Malaysia di PBB, NAM dan OIC

 17 Sept 1957 - Malaysia adalah anggota ke-82 diterima menyertai Pertubuhan Bangsabangsa
bersatu (PBB).
 Penyertaan ini adalah satu usaha Malaysia bekerjasama dan menjaga hubungan baik sesama
anggota demi keamanan bersama.
 Pergerakan Negara Berkecuali (NAM) adalah pertubuhan negara-negara yang tidak
memihak kepada kuasa blok barat atau timur.
 Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia bergiat cergas dalam Pertubuhan Persidangan
Negara-negara Islam (OIC).
 Penubuhan OIC adalah untuk mewujudkan kerjasama di kalangan negara anggota untuk
memupuk perpaduan umat Islam di seluruh dunia.

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.