Premium tanah bagi tukar syarat tanah

Kongsikan :


Mengenakan / mengubah jenis kegunaan tanah, mengenakan / meminda syarat nyata /sekatan kepentingan dengan mengenakan yang baru untuk membolehkan tanah tersebut dimajukan bagi maksud lain daripada kategori asal.

Kadar premium tambahan bagi tanah-tanah yang diubah jenis kepada kegunaan dan syarat nyata di bawah seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965. Cara pengiraan premium (berhubung dengan unit keluasan) mengikut peruntukkan di bawah seksyen 96 Kanun Tanah Negara 1965.


Jika anda hendak viralkan produk atau perniagaan bersama kami, sila hantar pesanan WhatsApp ke nombor telefon di bawahDikuasakan oleh Blogger.