Premium tanah bagi tukar syarat tanah

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
Mengenakan / mengubah jenis kegunaan tanah, mengenakan / meminda syarat nyata /sekatan kepentingan dengan mengenakan yang baru untuk membolehkan tanah tersebut dimajukan bagi maksud lain daripada kategori asal.

Kadar premium tambahan bagi tanah-tanah yang diubah jenis kepada kegunaan dan syarat nyata di bawah seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965. Cara pengiraan premium (berhubung dengan unit keluasan) mengikut peruntukkan di bawah seksyen 96 Kanun Tanah Negara 1965.


Like dan Follow kami di Facebook Kriss Merah Media
Dikuasakan oleh Blogger.