Merujuk kepada perenggan 9 jadual kedua Akta Hakmilik Strata, mesyuarat agung luar biasa di panggil apabila :

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
i. Apabila mendapat arahan daripada PTG serta merasakan apabila perlunya mesyuarat tersebut diadakan untuk membincangkan perkara-perkara yang dirasakan perlu dengan segera.

ii. Apabila mendapat arahan bertulis daripada pesuruhjaya berkenaan dengan transaksi apa-apa urusan sebagaimana yang diarahkan oleh pesuruhjaya.

iii. Mendapat permintaan bertulis daripada pemilik petak yang mewakili 1/3 daipada keseluruhan unit dan mesyuarat tersebut perlu dilakukan.

iv. PTG juga boleh membenarkan mana-mana pemilik petak untuk mengadakan Mesyuarat Agung Luar Biasa apabila merasakan bahawa perbadanan pengurusan tidak berjalan dengan baik dan lancar.
Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.