Keperluan mesyuarat agung perbadanan pengurusan strata

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan mesyuarat agung luar biasa diadakan. Antaranya adalah seperti:

(a) Terdapat rekuisisi bertulis yang dibuat oleh pembeli yang sama-sama berhak ke atas sekurang-kurangnya satu perempat daripada jumlah bilangan petak yang didaftarkan di bawah seksyen 12.

(b) Menerima suatu arahan secara bertulis daripada Pesuruhjaya bagi menjalankan urusan sebagaimana yang diarahkan oleh Pesuruhjaya. Jika Pesuruhjaya berpuas hati bahawa badan itu tidak ditubuhkan dengan sewajarnya, dia boleh memberi kuasa secara bertulis kepada mana-mana pembeli untuk mengadakan mesyuarat agung luar biasa bagi apa-apa maksud sebagaimana yang diluluskan oleh Pesuruhjaya.

(c) telah difikrkan bahawa perlu mengadakan mesyuarat agung luar biasa mengenai apa-apa hal yang difikirkan patut oleh Badan.Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.