Tugas Pemilik Asal Mengadakan Agenda Mesyuarat Agung Tahunan Pertama ( Sek 41AHS )

Iklankan produk dan perniagaan anda bersama kami, maklumat lanjut


Kongsikan :
Antara tugas pemilik asal dalam mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan YANG Pertama ialah dimana:

Pemilik asal atau  pemaju hendaklah memenggil dan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan yang pertama di dalam tempoh satu bulan selepas tamatnya tempoh permulaan .

Selain itu juga ,pemilik asal telah dianggap melakukan kesalahan jika mesyuarat itu gagal diadakan.Dimana jika disabitkan kesalah pemilik asal boleh didenda tidak melebihi RM1000.00.

Apabila pemilik asal gagal untuk memanggil mesyuarat tersebut,pemilik petak,pemegang gadaian mana-mana petak boleh memohin kepada Pengarah Tanah Galian ( PTG ) supaya melantik seseorang untuk memanggil Mesyuarat Agung Tahunan yang pertama untuk Perbadanan Pengurusan ( PP ) dalam tempoh yang ditetapkan oleh PTG

Pemilik asal atau orang yang dilantik hendaklah memberi notis dalam Jaduak kedua iaitu kaedah-kaedah hakmilik strata ,1986 kepada semua pemilik petak tidak kurang daripada tempoh 14 hari sebelum mesyuarat tersebut itu hendak diadakan.Dimana dalam pereggan 7 ( 4 ),Jadual Kedua.
Pemilik asal hendaklah mengemukkan rekod akaun dan penyata kewangan yang terakhir mengenai skim strata itu.
Dikuasakan oleh Blogger.