Borang Instrumen Urusniaga Tanah (Seksyen 207)

i.borang-borang yang berkenaan dalam Jadual Pertama.
ii.tajuk-tajuk dan jadual - Borang 13A.
iii.S. 211 mengenai pemasukan ayat-ayat penyaksian
iv.instrumen hendaklah mengandungi huraian (Sek 208)
    a)  nama dan alamat
b)   satu alamat di dalam Persekutuan perlu diadakan;
c)bahagian-bahagian yang tanah itu hendak dipegang bagi pemilikan lebih dari seorang .
v)  mengandungi huraian mengenai tanah yang terlibat (s.209) :-
a)kawasan pentadbiran ;
b)nombor  lot atau No.PT dan No.Hakmilik.

Jika anda mempunyai perniagaan atau produk keluaran Muslim yang hendak aku iklankan sila hantar pesanan WhatsApp ke nombor telefon di bawahTiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.