Program 1AZAM

 Program 1AZAM adalah initiasif khusus NKRA bertujuan membebaskan isi rumah
berpendapatan rendah dari belenggu kemiskinan dan mampu memperolehi pendapatan
dengan usaha sendiri melalui pekerjaan, aktiviti pertanian, keusahawanan ataupun
perkhidmatan.

 Matlamat 1AZAM adalah untuk :
o Menyediakan peluang kepada golongan miskin tegar dan miskin untuk menjana
pendapatan
o Memperkasa kumpulan sasar supaya boleh berdikari
o Mengurangkan kebergantungan kepada bantuan sosial kerajaan

 Empat peluang menambah pendapatan dikenalpasti :
o Perniagaan kecil-kecilan
o Penyediaan perkhidmatan
o Penempatan pekerjaan
o Pertanian
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.