Pengurusan Sumber Manusia sektor awam


Jika anda ada produk atau perniagaan Muslim nak viralkan bersama kami,


 Bagi mewujudkan satu sistem pengurusan yang cekap dan cemerlang dalam perkhidmatan
awam, semua pejawat awam perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
Peraturan-peraturan ini terdapat dalam Perintah-perintah Am Bab A, B, C, D, E, F dan G.

 Peraturan-peraturan ini dapat memupuk tenaga kerja yang berdisiplin dan berkualiti di
kalangan penjawat awam. Antara Perintah Am adalah :

o Perintah Am Bab A - Lantikan & Kenaikan Pangkat, Syarat-syarat lantikan
o Perintah Am Bab B - Elaun-elaun Perkhidmatan
o Perintah Am Bab C - Cuti
o Perintah Am Bab D - Tatakelakuan & Tatatertib
o Perintah Am Bab E : Rumah dan Bangunan Pejabat
o Perintah Am Bab F : Perubatan
o Perintah Am Bab G : Waktu Bekerja & Lebih Masa

VIRALKAN ARTIKEL DI ATAS
Klik button Facebook, Twitter, WhatsApp di bawahJika anda ada produk atau perniagaan Muslim nak viralkan bersama kami,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.