Pengurusan Sumber Manusia sektor awam

Jika anda ada perniagaan dan produk Muslim yang hendak viralkan sila WhatsApp >Klik Disini<

Untuk carian produk Muslim
sila masukkan carian anda di bawah


 Bagi mewujudkan satu sistem pengurusan yang cekap dan cemerlang dalam perkhidmatan
awam, semua pejawat awam perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
Peraturan-peraturan ini terdapat dalam Perintah-perintah Am Bab A, B, C, D, E, F dan G.

 Peraturan-peraturan ini dapat memupuk tenaga kerja yang berdisiplin dan berkualiti di
kalangan penjawat awam. Antara Perintah Am adalah :

o Perintah Am Bab A - Lantikan & Kenaikan Pangkat, Syarat-syarat lantikan
o Perintah Am Bab B - Elaun-elaun Perkhidmatan
o Perintah Am Bab C - Cuti
o Perintah Am Bab D - Tatakelakuan & Tatatertib
o Perintah Am Bab E : Rumah dan Bangunan Pejabat
o Perintah Am Bab F : Perubatan
o Perintah Am Bab G : Waktu Bekerja & Lebih Masa


Jika anda ada perniagaan dan produk Muslim yang hendak viralkan sila WhatsApp >Klik Disini<

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.