Pengurusan Sumber Manusia sektor awam

توليسله اڤ يڠ كاو ليهت، چاتتله اڤ يڠ كاو فيكيركن، بيار مريك ايت تاهو بهاوا ملايو ايت بوكن سمواڽ بوليه دڤربودوهكن. كيت اومت ملايو بڠسا يڠ بردولت، اڬام اسلام منجاديكن كيت هيدوڤ برمرواه، برجواڠله ممباڠونكن بڠسا، منڬقكن اڬام دان ممڤرتاهنكن نڬارا. ايڠتله ڤسانكو اين، بيار ڤوتيه تولڠ، جاڠن ڤوتيه مات


 Bagi mewujudkan satu sistem pengurusan yang cekap dan cemerlang dalam perkhidmatan
awam, semua pejawat awam perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
Peraturan-peraturan ini terdapat dalam Perintah-perintah Am Bab A, B, C, D, E, F dan G.

 Peraturan-peraturan ini dapat memupuk tenaga kerja yang berdisiplin dan berkualiti di
kalangan penjawat awam. Antara Perintah Am adalah :

o Perintah Am Bab A - Lantikan & Kenaikan Pangkat, Syarat-syarat lantikan
o Perintah Am Bab B - Elaun-elaun Perkhidmatan
o Perintah Am Bab C - Cuti
o Perintah Am Bab D - Tatakelakuan & Tatatertib
o Perintah Am Bab E : Rumah dan Bangunan Pejabat
o Perintah Am Bab F : Perubatan
o Perintah Am Bab G : Waktu Bekerja & Lebih Masa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Cerita ini klik button di bawah
Powered by Blogger.