Faedah Perubatan Penjawat Awam

 Faedah perubatan percuma layak untuk penjawat awam, pesara kerajaan dan keluarga
kepada pegawai kerajaan. Faedah ini tertakluk kepada hospital dan klinik pesakit luar
kerajaan seperti khidmat rawatan, ubat-ubatan, pergigian, alat ortopedik dan anggota
badan palsu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.