Dasar Pembangunan Modal Insan


Kepada anda yang ingin mendapatkan senarai produk keluaran Muslim sila >Klik Disini<


 8 teras dasar pembangunan modal insan :
o Membangunkan universiti bertaraf antarabangsa bagi memenuhi keperluan
pasaran.
o Merapatkan jurang antara sekolah luar bandar dengan bandar.
o Memperkasakan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan.
o Menambahbaik sistem penyampaian pendidikan dan latihan.
o Meluaskan forum perbincangan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan
masyarakat.
o Mengukuhkan perpaduan nasional dan masyarakat.
o Membangunkan masyarakat inovatif dan kreatif.
o Meningkatkan peluang pendidikan, latihan dan pembelajaran.

Antara strategi pelaksanaan dasar ini :
o Memperkasakan tenaga muda melalui program membangunkan Belia 3K
(Kemahiran, Kepemimpinan, Keusahawanan).
o Meningkatkan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) bagi meningkatkan disiplin,
berdaya tahan, berkepimpinan dan prihatin.
o Melancarkan Iskandar Malaysia sebagai kawasan menjana pertumbuhan ekonomi.
o Melaksanakan Program Transformasi Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC).


Jika anda ada perniagaan dan produk Muslim yang hendak admin viralkan sila WhatsApp kami >Klik Disini<
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Sila viralkan artikel di atas dengan klik button share WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain-lainnya dibawah ini

No comments

Powered by Blogger.