Azam Tani


o Peluang menjana pendapatan melalui kegiatan berasaskan pertanian.
o Antara projek yang dikenalpasti adalah :
 Pertanian berkelompok
 Tanaman yang mempunyai pulangan yang cepat
 Ternakan
 Projek hiliran hasil pertanian

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.