Peranan Jabatan Kastam Diraja Malaysia

توليسله اڤ يڠ كاو ليهت، چاتتله اڤ يڠ كاو فيكيركن، بيار مريك ايت تاهو بهاوا ملايو ايت بوكن سمواڽ بوليه دڤربودوهكن. كيت اومت ملايو بڠسا يڠ بردولت، اڬام اسلام منجاديكن كيت هيدوڤ برمرواه، برجواڠله ممباڠونكن بڠسا، منڬقكن اڬام دان ممڤرتاهنكن نڬارا. ايڠتله ڤسانكو اين، بيار ڤوتيه تولڠ، جاڠن ڤوتيه مات


Memungut hasil negara dalam bentuk cukai dan duti Kastam yang terdiri daripada duti
import, duti eksport, duti eksais cukai jualan, cukai perkhidmatan dan levi kenderaan.

Memberi Fasilitasi Kepada Sektor Perdagangan Dan Perindustrian. JKDM telah memainkan
peranannya dalam pemberian kemudahan dalam bentuk pelbagai insentif dan fasilitasi
kepada sektor perindustrian dan perdagangan yang bertujuan untuk menjana ekonomi
negara selaras dengan perubahan dasar kerajaan yang lebih mengutamakan sektor
perindustrian.

Memastikan Pematuhan Perundangan. JKDM diberi kuasa untuk melaksanakan peruntukan
undang-undang di bawah Akta Kastam 1967, Akta Cukai Jualan 1972, Akta Cukai
Perkhidmatan 1975, Akta Eksais 1976, Akta Zon Bebas 1990 serta perundangan subsidiari
berkaitan dengan akta-akta tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab utama JKDM untuk
memastikan semua perundangan yang dikuatkuasakan dipatuhi sepenuhnya oleh
pelanggan-pelanggan dan pihak yang berurusan dengannya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Cerita ini klik button di bawah
Powered by Blogger.