Pengurusan Sumber Ekonomi

 Malaysia mempunyai sumber ekonomi daripada sektor :

o Pertanian - getah, kelapa sawit
 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) -
memberi kemudahan kepada pekebun-pekebun kecil.

 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - telah merancang
penanaman kelapa sawit.

o Perkilangan
o Pembuatan
o Perlombongan

 Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) adalah sebuah perbadanan milik
kerajaan yang mempunyai monopoli sah dari sisi undang-undang
mengeluarkan minyak mentah dan gas asli di Malaysia.

 Kerajaan memperkenalkan satu Model Baru Ekonomi (NEM) dalam RMK-10 bagi
melaksanakan Program Tranformasi Kerajaan (GTP) dan Program Transformasi Ekonomi
(ETP).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.