Pengecualian Perbendaharaan


Jika anda ada produk atau perniagaan Muslim nak viralkan bersama kami,


 Pengecualian Perbendaharaan adalah satu kemudahan pengecualian duti/cukai ke atas
barang- barang yang diberikan oleh Kementerian Kewangan Malaysia menurut Seksyen
12(2) Akta Kastam 1967, Seksyen 10 Akta Cukai Jualan 1972 dan Seksyen 11(2) Akta Eksais
1976 kepada syarikat/individu bagi membantu pertumbuhan industri di Malaysia dalam
menghadapi era perindustrian yang lebih global.

 Objektif kemudahan ini ialah untuk mengurangkan kos pembelian bagi bahan mentah,
komponen, mesin, peralatan, aksesori yang tidak dapat diperolehi dari sumber-sumber
tempatan, menggalakkan pertumbuhan industri tempatan yang berorientasikan eskport dan
mengurangkan kos pengeluaran barang-barang supaya dapat bersaing di pasaran
antarabangsa.
 Permohonan boleh dikemukakan kepada pihak MIDA (Lembaga Kemajuan Perindustrian
Malaysia). Permohononan akan dikemukakan seterusnya kepada Kementerian Kewangan
Malaysia untuk pertimbangan.
 Pemohon diberi proses dalam tempoh 28 hari dari tarikh permohonan diterima oleh MIDA.
Nota 12 : Duti Eksais, Sistem e-EKSAIS
 Duti Eksais adalah duti yang dikenakan bagi barang-barang yang dikilangkan di
Persekutuan atau yang diimport. Barang-barang yang tertakluk kepada duti eksais adalah
tersenarai dalam Perintah Duti Eksais 2004.
 e-Eksais adalah satu sistem yang telah dibuat penambahbaikan kepada sistem ESS. Sistem ini
dibangunkan untuk memproses permohonan pelepasan kereta atau motosikal daripada
kilang/loji pemasangan dan juga untuk memproses pembayaran duti eksais secara Electronic
Fund Transfer (EFT).
 Sistem ini menghubungkan antara sistem pengilang, Sistem Maklumat Kastam dan Sistem
RHB Bank dengan secara langsung menggunakan leased line.
 Sistem ini merangkumi dua proses :
 Proses

VIRALKAN ARTIKEL DI ATAS
Klik button Facebook, Twitter, WhatsApp di bawahJika anda ada produk atau perniagaan Muslim nak viralkan bersama kami,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.