Pembahagian Kuasa

􀂃 Parlimen diberi kuasa menggubal undang-undang bagi seluruh persekutuan dan
bahagiannya. Dewan Undangan Negeri (DUN) boleh membuat undang-undang bagi negeri
masing-masing.

􀂃 Perkara-perkara di bawah bidang kuasa Parlimen termaktub dalam Senarai Persekutuan
(senarai pertama) dan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan pusat.

􀂃 Perkara-perkara dalam dalam bidang kuasa Dewan Undangan Negeri berada dalam Senarai
Negeri (senarai kedua) dan terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri.

􀂃 Bidang kuasa yang melibatkan kerjasama antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri dikenali
sebagai Senarai Bersama (senarai ketiga).

􀂃 Pembahagian kuasa ini bertujuan bagi melancarkan perjalanan Sistem Persekutuan dan
mengelakkan daripada sebarang masalah dan pertelingkahan antara kedua-duanya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.