Kuasa Parlimen Dalam Senarai Negeri (Bidang Kuasa Kerajaan Negeri)

􀂃 Parlimen diberi kuasa untuk menggubal undang-undang bagi perkara-perkara yang
terkandung dalam Senarai Negeri bagi tujuan berikut :

I. Untuk melaksanakan sebarang perjanjian antara persekutuan dengan negara lain
atau mematuhi sesuatu keputusan sebarang badan antarabangsa yang dianggotai
oleh persekutuan.

II. Bagi memastikan keseragaman dalam udang-undang antara dua buah negeri atau
lebih.

III. Jika diminta oleh mana-mana Dewan Undangan Negeri.

􀂃 Parlimen juga boleh membenarkan kuasa perundangan kerajaan negeri diperluas ke atas
perkara-perkara persekutuan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.