Kuasa-kuasa Baki

 Kuasa-kuasa Baki - Perkara 77 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada DUN bagi
meluluskan undang-undang bagi perkara-perkara yang tidak dinyatakan dalam Senarai
Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama.

 Perkara 75, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan jika undang-undang negeri
berlawanan dengan undang-undang persekutuan, undang-undang persekutuan digunakan
dan undang-undang negeri dianggap terbatal kepada yang berlawanan tersebut.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.