Kerajaan Persekutuan Malaysia


 Malaysia mengamalkan sistem Kerajaan Persekutuan. Ia merujuk kepada satu bentuk
pembahagian kuasa di antara 2 peringkat kerajaan iaitu Kerajaan Pusat dan Kerajaan
Negeri.

 Kuasa Kerajaan Pusat meliputi seluruh negara dan untuk kepentingan seluruh negara
manakala Kerajaan Negeri terbatas pada peringkat negeri sahaja dan untuk kepentingan
tempatan sahaja.

 Kerajaan Negeri menguasai sebahagian besar daripada hal ehwal dalam negeri. Kerajaan
Pusat bertanggungjawab kepada hal ehwal pertahanan, luar negara dan kewangan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.