Kerajaan Elektronik (EGovernment)

 Kerajaan elektronik merujuk kepada keberfungsian perkhidmatan dan perhubungan
kerajaan secara elektronik (atas talian).

 Pertanyaan, permohonan, pembaharuan lesen dilaksanakan di kiosk atau melalui internet. EDagang
(E-Economy) telah berkembang melalui Kerajaan Elektronik ini.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.