Keistimewaan Ahli Majlis Parlimen􀂃 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan beberapa keistimewaan yang dinikmati oleh
ahli Majlis Parlimen bagi menjamin kebebasan bersuara dan berbahas.
􀂃 Antara keistimewaan ahli Majlis Parlimen adalah :

o Kesahihan perjalanan dalam Majlis Parlimen atau jawatankuasanya tidak boleh
dipersoalkan dalam mahkamah.

o Seseorang ahli tidak boleh didakwa dalam mahkamah tentang apa jua yang
dikatakan atau undian yang diberi olehnya apabila mengambil bahagian dalam apaapa
prosiding Majlis Parlimen atau jawatankuasanya.

o Seorang ahli Majlis Parlimen tidak boleh didakwa dalam mahkamah tentang apaapa
yang disiarkan atau di bawah kuasa mana-mana Majlis Parlimen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Cerita ini klik button di bawah

No comments

Powered by Blogger.