Hal Ehwal Tanah

 Hal Ehwal Tanah adalah di bawah kuasa kerajaan negeri.

 Walau bagaimanapun kerajaan pusat boleh campur tangan setelah berunding dengan
kerajaan negeri mengambil tanah bagi maksud-maksud persekutuan.

 Kerajaan pusat tidak boleh mengambil tanah yang dikhaskan bagi maksud negeri kecuali
untuk kepentingan negara.

 Perlembagaan Persekutuan, Perkara 92, memberi kuasa kepada kerajaan pusat untuk
mengambil tanah bagi tujuan sesuatu rancangan pembangunan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.