Doktrin Pengasingan Kuasa

 Struktur pemerintahan di Malaysia melalui Perlembagaan Persekutuan mengasingkan tiga
badan yang terlibat dalam pemerintahan negara iaitu :

o Badan Perundangan
o Badan Eksekutif
o Badan Kehakiman

 Pengasingan ini disebut sebagai Doktrin Pengasingan Kuasa.

 Tujuan - Bagi mengelakkan sebarang bentuk pemuafakatan/komplot antara badan
pemerintah dengan badan-badan lain.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.