Badan Kehakiman Malaysia

 Badan Kehakiman bertanggungjawab dalam menjalankan kuasa-kuasa kehakiman dan
berperanan sebagai pelindung hak-hak asasi manusia daripada pencabulan oleh orang
perseorangan atau pihak kerajaan.

 Di Malaysia, kuasa kehakiman terletak pada 2 Mahkamah Tinggi dan beberapa mahkamah
rendah.

 Mahkamah Tinggi :

o Mahkamah Tinggi Malaya - Semenanjung Malaysia
o Mahkamah Tinggi Borneo - Sabah & Sarawak

 Bidang kuasa mahkamah adalah :

o Mentafsir perlembagaan dan undang-undang.

o Mengisytiharkan sesuatu undang-undang persekutuan dan udang-undang negeri
tidak sah dan batal.

o Mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah dan batal di sisi undangundang.

 Peguam Negara mempunyai kuasa menetapkan tempat atau mahkamah bagi perbicaraan
sesuatu kes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.