Peraturan baru untuk peguam untuk penyaksian borang pejabat tanah

Bermula 30 Ogos 2017, mana-mana peguam yang terlibat dalam penyaksian borang-borang pejabat tanah perlu menyertakan secara hitam putih yang mereka memiliki sijil amalan guaman yang masih berkuatkuasa serta perlu menyatakan nombor rujukan guaman.

Orang awam yang mengambil khidmat guaman dalam urusan tanah perlu ambil perhatian.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.