Ilmu al-Mawaris (ilmu faraidh)

توليسله اڤ يڠ كاو ليهت، چاتتله اڤ يڠ كاو فيكيركن، بيار مريك ايت تاهو بهاوا ملايو ايت بوكن سمواڽ بوليه دڤربودوهكن. كيت اومت ملايو بڠسا يڠ بردولت، اڬام اسلام منجاديكن كيت هيدوڤ برمرواه، برجواڠله ممباڠونكن بڠسا، منڬقكن اڬام دان ممڤرتاهنكن نڬارا. ايڠتله ڤسانكو اين، بيار ڤوتيه تولڠ، جاڠن ڤوتيه مات


Ilmu al-Mawaris atau ilmu faraidh adalah salah satu di antara ilmu-ilmu yang penting yang wajib dipelajari dan diajarkan. Sabda Rasulullah SAW dalam hadithnya yang sahih bermaksud,

Belajarlah ilmu Faraid dan ajarkanlah ia, sesungguhnya ia separuh daripada ilmu dan sesungguhnya ia merupakan ilmu yang akan dilupakan serta ilmu mula-mula akan dicabut dari umatku.     

(Riwayat Ahmad)

Dengan sebab pentingnya ilmu faraidh inilah, Rasulullah SAW mewajibkan kepada umatnya mempelajari ilmu faraidh dan mengajarkannya, di mana baginda telah menegaskan lagi dalam hadithnya.

Hendaklah kamu pelajari ilmu Faraid dan kamu ajarkan
kepada manusia, maka sesungguhnya aku adalah orang
yang di dalam genggaman Allah dan bahawa ilmu Faraid
itu kelaknya akan digenggam dan akan nyata beberapa
fitnah sehingga berselisih bertentangan dua orang mengenai
dengan Faraid – pembahagian harta Pusaka, maka keduadua
orang itu tidak memperolehi orang yang menghukumkan
dan menyelesaikan perselisihan di antara keduanya.
(Riwayat Ibn Majah)

Dalam hadith yang lain diriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud

Rasulullah SAW bersabda:

Belajarlah al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia.
Belajarlah ilmu Faraid dan ajarkan manusia mengenainya,
maka sesungguhnya aku seorang yang berada dalam
genggaman (Allah) dan bahawasanya ilmu (faraid) akan
digenggam (ditahan) lalu akan timbul fitnah sehingga dua
orang berselisih dalam perkara faraid namun keduanya tidak
mendapati ada yang dapat memutuskannya.
(Riwayat al-Hakim)

Berdasarkan hadith tersebut jelas menunjukkan, bahawa
ilmu faraidh merupakan ilmu yang penting yang wajib
dipelajari dan diajarkan, di mana masyarakat Islam hari
ini tidak seharusnya menganggap ilmu faraidh ini sebagai
ilmu yang tidak berguna.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Cerita ini klik button di bawah
Powered by Blogger.