Premium tanah bagi tukar syarat tanah

Mengenakan / mengubah jenis kegunaan tanah, mengenakan / meminda syarat nyata /sekatan kepentingan dengan mengenakan yang baru untuk membolehkan tanah tersebut dimajukan bagi maksud lain daripada kategori asal.

Kadar premium tambahan bagi tanah-tanah yang diubah jenis kepada kegunaan dan syarat nyata di bawah seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965. Cara pengiraan premium (berhubung dengan unit keluasan) mengikut peruntukkan di bawah seksyen 96 Kanun Tanah Negara 1965.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.