Premium tanah bagi tukar syarat tanah


Jika anda ada produk atau perniagaan Muslim nak viralkan bersama kami,


Mengenakan / mengubah jenis kegunaan tanah, mengenakan / meminda syarat nyata /sekatan kepentingan dengan mengenakan yang baru untuk membolehkan tanah tersebut dimajukan bagi maksud lain daripada kategori asal.

Kadar premium tambahan bagi tanah-tanah yang diubah jenis kepada kegunaan dan syarat nyata di bawah seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965. Cara pengiraan premium (berhubung dengan unit keluasan) mengikut peruntukkan di bawah seksyen 96 Kanun Tanah Negara 1965.


VIRALKAN ARTIKEL DI ATAS
Klik button Facebook, Twitter, WhatsApp di bawahJika anda ada produk atau perniagaan Muslim nak viralkan bersama kami,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.