Notis mesyuarat agung perbadanan pengurusan strata

Notis yang dimaksudkan disini adalah notis mesyuarat. Notis mesyuarat adalah notis yang harus diberi kepada seseorang yang berkepentingan untuk memberitahu mengenai mesyuarat yang akan diadakan. Didalam notis, elemen yang penting adalah masa, tarikh dan tempat diadakan mesyuarat tersebut. Notis 7 hari akan diberikan kepada pemilik petak dan pemegang gadaian pertama petak untuk memberitahu mengenai mesyuarat agung luar biasa yang bakal diadakan. Mesyuarat ini  hendaklah dipengerusikan oleh seorang pengerusi yang hendaklah dipilih daripada kalangan mereka, oleh orang yang hadir dan yang berhak mengundi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.