Merujuk kepada perenggan 9 jadual kedua Akta Hakmilik Strata, mesyuarat agung luar biasa di panggil apabila :


Jika anda ada produk atau perniagaan Muslim nak viralkan bersama kami,


i. Apabila mendapat arahan daripada PTG serta merasakan apabila perlunya mesyuarat tersebut diadakan untuk membincangkan perkara-perkara yang dirasakan perlu dengan segera.

ii. Apabila mendapat arahan bertulis daripada pesuruhjaya berkenaan dengan transaksi apa-apa urusan sebagaimana yang diarahkan oleh pesuruhjaya.

iii. Mendapat permintaan bertulis daripada pemilik petak yang mewakili 1/3 daipada keseluruhan unit dan mesyuarat tersebut perlu dilakukan.

iv. PTG juga boleh membenarkan mana-mana pemilik petak untuk mengadakan Mesyuarat Agung Luar Biasa apabila merasakan bahawa perbadanan pengurusan tidak berjalan dengan baik dan lancar.


VIRALKAN ARTIKEL DI ATAS
Klik button Facebook, Twitter, WhatsApp di bawahJika anda ada produk atau perniagaan Muslim nak viralkan bersama kami,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.