Pengenalan IsmenMenurut sek 282(1) KTN, ismen adalah bermaksud apa-apa hak yang diberikan oleh seorang pemunya selaku keupayaannya sebagai pemunya kepada seorang yang lain dan untuk kenikmatan berfaedah dari tanahnya.

Contohnya  seorang pemunya tanah dibenarkan menikmati faedah di atas tanah seorang pemunya tanah yang lain.

Tanah yang memperolehi faedah dari ismen yang diberi disebut “ tanah menguasai “ dan tanah yang dimiliki oleh orang yang memberi ismen disebut “ tanah menanggung”.  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Cerita ini

No comments

Powered by Blogger.