Pelepasan Ismen


Ismen boleh dilepaskan pada bila-bila masa oleh pemunya tanah menguasai dengan menggunakan borang 17C.

Ismen itu terhenti pada tarikh borang itu didaftarkan.

Persetujuan pemegang pajakan ,pemegang gadaian @ penyewa perlu diperolehi jika tanah menguasai tertakluk kepada pajakan,gadaian @ sewaan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.