MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERTAMA ( MATP )

توليسله اڤ يڠ كاو ليهت، چاتتله اڤ يڠ كاو فيكيركن، بيار مريك ايت تاهو بهاوا ملايو ايت بوكن سمواڽ بوليه دڤربودوهكن. كيت اومت ملايو بڠسا يڠ بردولت، اڬام اسلام منجاديكن كيت هيدوڤ برمرواه، برجواڠله ممباڠونكن بڠسا، منڬقكن اڬام دان ممڤرتاهنكن نڬارا. ايڠتله ڤسانكو اين، بيار ڤوتيه تولڠ، جاڠن ڤوتيه مات


Mesyuarat Agung tahunan pertama adalah  wajib diadakan oleh perbadanan pengurusan (PP) dalam sebulan selepas tamatnya tempoh permulaan iaitu  selepas 1/3 dari keseluruhan jumlah  unit syer dipindahmilik kepada pembeli.Selain itu juga,mesyuarat ini mestilah diadakan oleh pemilik asal (pemaju) dengan notis 7 hari sebelum mesyuarat dimana  Pemilik petak boleh melantik proksi untuk mewakilinya dalam MATP dan Pemilik bersama boleh mengundi melalui satu proksi yang dilantik bersama.

Setelah MATP diadakan, majlis PP perlu memfailkan salinan benar bagi minit mesyuarat yang diperakui kepada Pengarah Tanah dan Galian atau Jawatankuasa Kerja Tanah dalam tempoh 28 hari selepas mesyuarat itu diadakan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Cerita ini klik button di bawah
Powered by Blogger.