MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERTAMA ( MATP )

Mesyuarat Agung tahunan pertama adalah  wajib diadakan oleh perbadanan pengurusan (PP) dalam sebulan selepas tamatnya tempoh permulaan iaitu  selepas 1/3 dari keseluruhan jumlah  unit syer dipindahmilik kepada pembeli.Selain itu juga,mesyuarat ini mestilah diadakan oleh pemilik asal (pemaju) dengan notis 7 hari sebelum mesyuarat dimana  Pemilik petak boleh melantik proksi untuk mewakilinya dalam MATP dan Pemilik bersama boleh mengundi melalui satu proksi yang dilantik bersama.

Setelah MATP diadakan, majlis PP perlu memfailkan salinan benar bagi minit mesyuarat yang diperakui kepada Pengarah Tanah dan Galian atau Jawatankuasa Kerja Tanah dalam tempoh 28 hari selepas mesyuarat itu diadakan.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.