Cara Ismen ditamatkan

 Menurut sek 289- sek 291 KTN,ismen boleh ditamatkan dengan cara-cara berikut :

1. Pelepasan Ismen

2. Percantuman hakmilik dan milikan

3. Kuatkuasa Undang-Undang

4. Pembatalan oleh pendaftar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsikan Artikel ini

No comments

Powered by Blogger.